Email: 

Nhập địa chỉ Email!
Mật khẩu: 

6-20 ký tự(Bao gồm chữ cái, chữ số)
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật khẩu đã nhập

Danh sách Server

S147 Kiến Tinh Hot
S146 Minh Tâm
S145 Thánh Minh
S144 Trường Sơn
S143 Càn Khôn

Gia nhập Fan

Dịch Vụ Khách Hàng

Hộp thư trực tuyến
cs@nuthankiem.com

Bảng Tin

Bảng xếp hạngGiới thiệu nhân vật

Kỵ Sĩ

Chiến sĩ được huấn luyện chính quy, Kỵ sĩ có sức phòng ngự siêu đẳng và khả năng né tránh cực tốt, có thể bảo vệ tốt cho đồng đội