Email: 

Nhập địa chỉ Email!
Mật khẩu: 

6-20 ký tự(Bao gồm chữ cái, chữ số)
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật khẩu đã nhập

Danh sách Server

S142 Thánh Thần Hot
S141 Ác Quỷ
S140 Thiên Thần
S139 Thánh Nữ
S138 Đà Lạt

Gia nhập Fan

Dịch Vụ Khách Hàng

Hộp thư trực tuyến
cs@nuthankiem.com

Bảng Tin

Bảng xếp hạngGiới thiệu nhân vật

Kỵ Sĩ

Chiến sĩ được huấn luyện chính quy, Kỵ sĩ có sức phòng ngự siêu đẳng và khả năng né tránh cực tốt, có thể bảo vệ tốt cho đồng đội